Special Winner


I think very few people know the gentleman depicted on this coin. He was the president of the Transvaal Republic, which lost the war with Britain and disappeared in 1902.

He is Mr. Paul Kruger, 1825-1904. He died in exile in Switzerland.

Who would be interested in a defeated representative of a defunct state?

Since 1967, a one-ounce gold coin has been minted in South Africa. Kruger-Rand. Krugerrand. It was the first modern investment gold coin, which began to be imitated in several other countries. It is minted to this day.

Since 2017, the silver Krugerrand has also been minted. I don't understand why I didn't have it until now in my collection of coins.

Paul Kruger lost the war. But he became the winner in popularity and familiarity among Silvergoldstackers.

Zvláštní vítěz
Myslím, že jen velmi málo lidí zná pána vyobrazeného na této minci. Byl prezidentem Transvaalské republiky, která prohrála válku s Británií a zmizela v roce 1902.

Je to pan Paul Kruger, 1825-1904. Zemřel v exilu ve Švýcarsku.

Kdo by měl zájem o poraženého představitele zaniklého státu?

Od roku 1967 se v Jihoafrické republice razí jednouncová zlatá mince. Kruger-Rand. Krugerrand. Byla to první moderní investiční zlatá mince, která se začala napodobovat v několika dalších zemích. Ta se razí dodnes.

Od roku 2017 se razí i stříbrný Krugerrand. Nechápu, proč jsem jej do teď neměl ve své sbírce...

Paul Kruger sice prohrál válku. Ale stal se vítězem v popularitě a známosti mezi Silvergoldstackery.0
0
0.000
8 comments
avatar

Obličej toho pána jsem neznal, ale Krugerův národní park v JAR je nám, milovníkům přírody a zvířat, znám velmi dobře...

@tipu curate

0
0
0.000
avatar

Chtěl jsem původně zmínit i jeho britské nepřátele, vítěze války. Po královně Victorii a jejím choti Albertovi se jmenuje kde co, ale po ministerském předsedovi Robertu Cecilovi, 3. markýzi ze Salisbury, toho už tolik pojmenováno není. Cecila Rhodese, zakladatele De Beers Consolidated Mines, přededu vlády Kapské kolonie, netřeba zmiňovat...
Ale mince se po nich nejmenuje žádná! (A nakonec jsem je vypustil. Ten tag je o stackování mincí, ne o historii. I tak jsem jí tam dal dost.)

0
0
0.000
avatar

Jak se na Krakonoše sluší a patří :)

0
0
0.000