Plnost života

avatar
(Edited)

Tak si tak nějak žijete. Nebo jde život kolem Vás... Případ od případu. Sliboval jsem výklad rčení "Časy se mění a my se měníme s nimi."

V latinském originále "Tempora mutantur en nos mutamur in illis." Ono je to totiž doslova:"Doba je měněna a my jsme měněni v ní."

Tady by bylo možno se rozepsat o tom, jak staří Římané aktivně přistupovali k životu. Časy se nemění. Časy jsou měněny. Kým? Námi... Římany. V dnešní době lidmi obecně. Mnou, Tebou... My určujeme budoucnost...

Jenomže. Má to háček. Pokud umíte latinsky trochu víc, tak víte, že sloveso "mutare" patří mezi výjimky. Ono nemá činný rod... Takže se to jinak říci, než že "časy jsou měněny", vlastně nedá. Tudíž všechno co jsem dosud napsal, je vlastně falešné. Úmyslně.

Respektive, já nelžu. Já jen zamlčuji některé části pravdy. Ale to by bylo na jinší psaní. A vlastně o tom dnes psát nechci...

Tak si tak nějak žijete jak umíte a jak Vám okolnosti dovolí. Během svého života potkáváte lidi. V nejrůznějších situacích. Pouštíte si je v nejrůznější míře k tělu. Koho, kdy, na jak dlouho... Ovlivňují Vás, Vy je... To by bylo také na dlouhé psaní.

Kolik z Vám známých lidí už bylo zavražděno? Kolik jich spáchalo sebevraždu? Kolik je z Vašich známých zločinců? Kdo už pobyl nějakou dobu ve vězení? Kolik jich je pohřešovaných?

Na všechny tyhle otázky mohu za sebe odpovědět, že vždycky je to u mě více než nula. Ale dnes chci psát o tom posledním případě. Ztratil se asistent pedagoga...

Není to první pohřešovaná osoba v mém okolí. Kdysi, když jsem ještě pracoval v bance, se ztratil jeden mně známý úvěrář. Ale to bylo v devadesátkách tak nějak riziko povolání... Pokud se to povolání vykonávalo určitým způsobem.

A ten úvěrář byl zlopověstný. Šlo o něm, že dává úvěry každému, kdo ho podmázne. Bez ohledu na bonitu. Možná, že si pak šel zaplavat s betonovými teniskami na Lipno. Nebo šťastně žije kdesi v Latinské Americe. Kdo ví... Jeho zmizení tak nějak dávalo smysl.

Ale když se ztratí asistent pedagoga... Tam je ten smysl kde? Je to už skoro čtrnáct dnů. Ve čtvrtek odešel dřív, že má rehabilitace. V pátek nepřišel do práce. Rodina o něm neví, nikdo o něm neví... Je po něm celostátní pátrání.

Co o něm můžu psát? Práce učitele je překvapivě osamělé povolání. Učíme každý sám. Já nechodím ani do sborovny, sedím v knihovně, která mi slouží za kabinet. Některé "spolupracovníky" během dne vůbec nepotkám. S jinými se sotva letmo pozdravím na chodbě...

Takže nejvíce času trávíme právě s asistenty. Ty máme na hodinách... S tímhle jsem se znal tři roky. To se o člověku přece jen něco dozvíte... A najednou není.

Já tu na sebe řekl dost. Ale o cizím nějak psát nemůžu. Člověk má ale stejně tendenci spekulovat... Ne, nebudu dávat anketu, co si kdo myslí, že s ním je. Jednak byste to stejně nevymysleli, jednak je to chucpe. Myslím, že ani sázkové kanceláře neberou sázky na výsledek války na Ukrajině... Nebo berou? Nevím.

Zkrátka, člověk potkává lidi. Někteří mu ze života zmizí obrazně, někteří doslova... Raději jsem měl napsat, jak jsem byl minulý měsíc na pivu s politickým vězněm, respektive vězenkyní...

kraki_a.png



0
0
0.000
17 comments
avatar

Z lidí, které jsem znal osobně, vím jen o dvou sebevraždách. Jinak samé nuly. Možná neznám tolik lidí co ty, možná je v Praze život akčnější.

0
0
0.000
avatar

Vlastně nejvíc sebevrahů znám z obce se 75 čísly popisnými... Praha na všechno monopol nemá. Ale jelikož jsem učitel, "prošlo mi rukama" na 1.500 žáků. Osudy některých znám. Během doby, kdy jsem je učil, se ale oběsil jen jeden (a to jsem neučil v Praze) a jeden se předávkoval kokainem.

0
0
0.000
avatar

Z osobní vzdálenosti neznám asi nikoho. Ale v práci byl jeden sebevrah z nešťastné lásky a pak jeden vrah a zavražděná.
Ani jednoho jsem osobně neznal. Jen z vidění

0
0
0.000
avatar

Na jedné vsi byla strašná nuda. Tak se tam chlapi věnovali hazardní hře. Časem všechny prohráli, zadližuli se, oběsili se dva z nich. Trávil jsem tam dětství, znal jsem je, hrál jsem si s nimi. Pak jeden elektrikář, co dědovi na mlejně opravoval elektriku. A jeden můj žák.
Zavražděná s námi jezdila na vodu. Přežila tsunami na Cejlonu... Ale ne rozchod s milencem. Ale vraha snad žádného neznám.

0
0
0.000
avatar

Je trošku zvláštní zjistit, že člověk "pracoval" s vrahem.
!WINE

0
0
0.000
avatar

Možná, že jsem se s vrahy potkal a jenom o tom nevím...

0
0
0.000
avatar

Zavraždění, pohřešovaní, zločinci, vrazi... To bys koukal, jak tyhle statistiky vypadají třeba v takovém Mexiku. Pro našince prakticky nepředstavitelné. My si na to taky nemohli zvyknout.

@tipu curate

0
0
0.000
avatar
(Edited)

To víš, Evropa... Ale nezapomínám, že asi 800 km odtud (Čierná pro Čope) je všechno jinak. Tam těch zavražděných, pohřešovaných, vrahů a zločinců je najednou víc než v celé Latinské Americe.
Díky za tipáka!

0
0
0.000
avatar

Congratulations @krakonos! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000