Eufemismy

avatar

Dnes nechci psát nic světoborného. Jen, co mě zarazilo a přivedlo k malému zamyšlení.

Technika by nám měla pomáhat. Občas nás ale trochu odlidšťuje. Nicméně, za vším hledej člověka. Jeho pohodlnost, nedostatek dobré vůle... Nebo naopak dostatek vůle zlé.

Všechno je dneska na počítačích. Takže zapíšu prezenci do papírové třídnice. A pak ji zapíšu na PC. Proč papírová třídnice? Kdyby se evakuovala škola, beru ji s sebou na seřadiště a odškrtávám děti podle ní. Dobře, dvě minuty z hodiny navíc mě nezabijí. Maličkost...

Suplujeme za zesnulou kolegyni. A zas do jiného školního programu se musí zanést důvod její nepřítomnosti. Kvůli vyúčtování, je to nějak účetně provázané. Dovolená, školení, nemoc... Smrt tam ale není. Kdo vymýšlel možnosti, nepředpokládal, že by mohl někdo v produktivním věku zemřít. Navíc si to dovolit v průběhu školního roku...

Takže mrtvá bývalá kolegyně tam má v kolonce zadáno "neplacené volno". Hezký eufemismus... Měl jsem v ruce třídnice z I.republiky. Tam ještě na konci byla kolonka "Žáci během roku zesnulí a odstěhovavší se". A když se tam nějaký žák zapsal z důvodu prvního, tak se o něm taky eufemisticky říkalo, že postoupil do nebeské školy...

Jak zní bonmot, s pravěkými těly a mozky, se středověkými institucemi, s postmoderními technologiemi, kráčíme vstříc budoucnosti. Světlé budoucnosti?

Eufemismy. Němci v nich byli za války mistry... Konečné řešení, speciální ošetření, zvláštní zacházení... Kolik existuje eufemismů pro vraždu? Když se to hezky řekne, nezní to tak ošklivě, nekape z toho krev.

V Sálském zákoníku za Chlodvíka I. (asi 510) se nepopravovalo, ale převádělo se po tenkém chodníčku od života ke smrti... Někdy způsobem "osudové procházky". To se odsouzenci nařízlo břicho, vytáhl se kus střeva, tento se pak přibil na strom.

A působením bolesti pak honili odsouzence kolem stromu, aby se z něj střeva odmotávala. Zpravidla strom mnohokrát neobešel... Neplacené volno je vlastně docela krotké vyjádření.

Co teď asi píší do třídnic na Ukrajině? Ty papírové snesou ledasco... Ale co ty elektronické? Mají přednastaveno "nezvěstný", "zahynul", "povolán k armádě", "padl za vlast", "v zajetí"?

Nemělo by se to u nás také přednastavit? Abychom přemýšleli...

Prohlašuji, že při tvorbě tohoto článku jsem nepoužil umělou inteligenci. Jelikož to neumím.0
0
0.000
4 comments
avatar

Congratulations @krakonos! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You got more than 26000 replies.
Your next target is to reach 26500 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the December PUM Winners
Feedback from the January Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge 2022-12 - Winners List
The Hive Gamification Proposal Renewal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000