My Actifit Report Card: January 22 2023

avatar
(Edited)

Dobrý večer s Actifitem!
20230122_172458.jpg
Vydal jsem se dnes se synem k dědečkovi a babičce. Jednak bylo společensky záhodno, abych si nechal potřást ploutví, že jsem měl narozeniny, jednak jsem se potřeboval nadovat vejci, bramborami a ořechy. Domácí jsou prostě domácí...

Ta první fotka, to je z Prahy. Plácek za obchodním centrem Krakov. Bílá pohádka... Děti to baví. Zítra ráno bude z té bílé břečky perfektní náledí.
20230122_103731.1.jpg
Cestou k babičce jsme se stavili zase v IKEA. Jen já a syn. Naši maminku jsme vysadili už u Aquacentra Šutka.

V IKEA jsme si dnes vysloužili celkem 8 škudlíků. Ne, že by to stačilo na naftu tam, ale potěší. A naobědvali jsme se. Vizte foto.

Kde jsou ty časy, kdy já si dával dospělou porci a syn tu dětskou... Dnes je to právě naopak. Syn je v pubertě. Sní toho teď o dost víc než já.

Puberta má i své nevýhody. Kromě toho, že je občas na zabití, tak od dvanácti let už nebude v IKEA dostávat ony škudlíky... Což ho mrzí. Z jeho pohledu jsou zatím užitečnější než kryptoměny, protože si za ně může něco fyzického koupit.

No a 12 let bude synovi na Hromnice.

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


22/01/2023
7382
Daily Activity0
0
0.000
9 comments
avatar

Tak všechno nejlepší, a hlavně hodně zdraví!

0
0
0.000
avatar

Všetko dobré k narodeninám teda, hlavne veľa zdravia a úspešnú výmenu škudlíkov za bitcoiny :) !WINE

0
0
0.000
avatar

Congratulations @krakonos! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 288.41 AFIT tokens for your effort in reaching 7382 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.64% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
+ 14 % AFIT
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 14 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
Thanks to your friend @timehacker
+ 14 % AFIT
Thanks to your friend @timehacker
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 239.4700 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit shared its growth plans for 2023 with focus on hive services and integrations. Please vote now for our DHF proposal in support:
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000
avatar

!PGM do pravé nohy

0
0
0.000
avatar

Sent 0.1 PGM - 0.1 LVL- 1 STARBITS - 0.05 DEC - 1 SBT - 0.1 THG - 0.000001 SQM - 0.1 BUDS tokens to @krakonos

remaining commands 0

BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!

The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]

5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!

image.png
Discord image.png

Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP

Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide

I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444


0
0
0.000