Vánoce, Vánoce odcházejí!

avatar

K Vánocům jsem dostal nový mobil. Mobil umí fotit. Tak fotím.
20211227_081104.jpg
Někdo dostal nové hračky, tak zahodil ty staré. Nebo je to jinak?
20211227_081504.jpg
Po Vánocích mi přijdou nejzajímavější popelnice. Přetékají. Jsou plné věcí, které tam nepatří. Papír, plast, textil. Přitom od nás je to ke speciálním kontejnerům jen desítky metrů. Ale jsou věčně plné, to je pravda.
20211227_081523.jpg
A nedávno se objevil nový kontejner. Fialový. Na použitý kuchyňský olej.
20211229_115748.jpg
Doteď jsme lili olej do zavařovačky uzavírané na závit a až byla plná, tak jsme ji vyhodili do popelnice. Teď, až bude zavařovačka plná, tak ji táta zkusí přelít do petky. Bez trychtýře. Nechce si ho umazat. My nepouštíme myčku každý den.
20211229_115754.jpg

Tohle je můj 2.článek ze série... Snad je to pořád o něčem.0
0
0.000
12 comments
avatar

Congratulations @kraki! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You published more than 30 posts.
Your next target is to reach 40 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

PUD - PUH - PUM - It's all about to Power Up!
Christmas Challenge - 1000 Hive Power Delegation Winner
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

wow, fialovej kontajner tak to jsem ještě nevíděl... :)

jedno virtuální pivo páč to snat smí i nezletilí :)

!BEER

0
0
0.000
avatar

!BEER

0
0
0.000
avatar

Sorry, you don't have enough staked BEER in your account. You need 24 BEER in your virtual fridge to give some of your BEER to others. To view or trade BEER go to hive-engine.com

0
0
0.000