Splinterlands - trocha štěstí...

Měl bych psát víc článků. Ale nevím vždycky, o čem bych psal. Tak nejsnazší je koupit balíček Splinterlands, nebo donutit tátu, aby ten balíček koupil on. Teď je to ten druhý případ. A pak udělat unpacking. Tak hurá na to!

A měl jsem štěstí! Kelyu Frendula, toho jsem přesně potřeboval! Jenom za něj bych dal 1,76 USD. Balíček byl koupený tentokrát na Hive-Engine za 5,19 hive, to je... 1,42 USD. Tak na téhle kartě se mi investice vrátila a ještě něco vydělala.

Chaos Dragon, karta za 3,85 USD. Tak to je na další skoro tři balíčky. Škoda, že patří mezi Dragons a použití je tak drahé...

A ani to ostatní v balíčku není úplně marné... A hlavně, mám o čem psát!0
0
0.000
11 comments
avatar

Congratulations @kraki! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You got more than 1000 replies.
Your next target is to reach 1250 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the December PUM Winners
Feedback from the January Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge 2022-12 - Winners List
The Hive Gamification Proposal Renewal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000