Minulá sezóna

image.png
Učím se na přijímačky. Vždycky je tam otázka na přísloví. Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. Tentokrát já za v Bronze I za 19 (centů) a táta v Silver III za dvacet (centů).
image.png
Táta 18 chestek, já 41. Nikdo z nás nedostal kartu, která by byla užitečná. Ale aspoň něco...

Při běžných kvestech dostáváme oba taky zhruba stejně. Já mívám 6 - 10 chestek, táta 1 - 2.

Ale být v Silver je přeci lepší. Dostáváme lepší karty v koupených balíčcích. Já vím, že to tak fungovat nemá. Ale důležité je, že to funguje. Až bude mít táta rating přes 1500 prestiže, koupíme zase balíček Chaos Legion za 4000 DEC. Já už mám na balíček Gladius. Ale taky si počkám, až budu přes 1400 prestiže.

Rozhodně v téhle sezóně napíšu ještě dva příspěvky.0
0
0.000
12 comments
avatar

Congratulations @kraki! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You published more than 80 posts.
Your next target is to reach 90 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the November 1st Hive Power Up Day - New Turnout Record
Take the Keychain Survey and get your Future Shaper badge
Hive Power Up Month Challenge 2022-10 - Winners List
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

!PGM

0
0
0.000
avatar

Sent 0.1 PGM - 0.1 LVL- 1 STARBITS - 0.05 DEC - 15 SBT - 0.1 THG - tokens to @timehacker

remaining commands 1

BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!

The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]

5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!

image.png
Discord image.png

Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP

Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide

I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444


0
0
0.000