Minulá sezóna

avatar

image.png
Někdy mám štěstí. Většinou ho nemám. Ale tak to prostě ve hře založené na náhodě bývá. A tentokrát jsem štěstí měl. To vynikne ve srovnání s tátou. Ale ani táta neměl vyloženě smůlu.
image.png
Nevím, jestli se vyplatí teď kupovat jednotlivé kartičky, nebo si počkat na balíčky bez voucherů. Balíčky jsou sázka, kdy můžu mít štěstí a nemusím. Kupovat teď karty, to je jistota.

Posunout se do Bronze I, to pro mě teď znamená investovat asi 35 USD do karet. Nebo si koupit 9 balíčků a doufat, že tam něco bude. Nevím, jak se rozhodnu.

To rozhodování se je ale zajímavější než vlastní hra. A DEC jsou nízko. Teď se asi vyplatí investovat DEC do koupě Store... Kolik meritů stojí balíček Gladius? Kolik meritů získám za vítězný souboj při Brawl?

Včera jsem si myslel, že píšu 5.článek ze své série. Ale byl to jen 4.článek. Takže teď doplňuju chybějící 4.článek, který se tak stává tím 5.článkem. No. Já tomu rozumím.0
0
0.000
4 comments
avatar

Congratulations @kraki! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 1000 upvotes.
Your next target is to reach 1250 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

PUD - PUH - PUM - It's all about to Power Up!
Christmas Challenge - 1000 Hive Power Delegation Winner
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Pěkné karty.

Myslím, že na jeden gladius balíček je třeba 2000 meritů. Ale ještě si to raději někde ověř, protože si tím nejsem zcela jistý.

0
0
0.000