Keltský svátek Samhain

avatar

20221030_131950.jpg
Bylo to už minulou neděli. V naší botanické zahradě. Našel jsem si na Wikipedii, že je to svátek přechodu od léta k zimě. Naopak je to zase Beltain. V praxi to tam stejně splývalo s výstavou dýní a s Halloweenem. Ta holčička na fotografii tam šla čůrat.
20221030_125522.jpg
Úplně všude byly dýně. Vystavené, na prodej, pečené, vařené, smažené... Já dýně nerad.
20221030_125106.jpg
Taky tam byla hudba. Nelíbila se mi.
20221030_125819.jpg
Dýně, dýně, dýně...
20221030_125802.jpg
A hele! Dýně!
20221030_132244.jpg
Máme v botanické takový malý Stonehange. Ale jen kruh z malých menhirků. Dolmeny žádné.
20221030_132250.jpg
A všude samé dýně...
20221030_132355.jpg
Na rozhledně dýně nebyly. Kdyby tam byly, on by je asi někdo házel dolů. Mě to teda napadlo.
20221030_125419.jpg
Kromě dýní tam byly taky čarodějnice.
20221030_125327.jpg
Taky tam byli lidi. My jsme přišli dřív, než to celé začalo, tak jich bylo ještě málo.
20221030_125252.jpg
Čarodějnice, čarodějnice...
20221030_125423.jpg
Že by taky?
20221030_132009.jpg
Začal jsem fotografií slaměného druida, skončím fotografií slaměného druida. Aby těch fotek bylo třináct. Bylo to spíš pro menší děti. Že bych tam musel příští rok...0
0
0.000
12 comments
avatar

Congratulations @kraki! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 3500 upvotes.
Your next target is to reach 3750 upvotes.
You made more than 300 comments.
Your next target is to reach 400 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

CBRS Hive Infographic Contest - Get your badge and win 1000 HIVE
Our Hive Power Delegations to the October PUM Winners
Feedback from the November 1st Hive Power Up Day - New Turnout Record
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000