Hele, balíček! (3)

avatar

Tak co tam bude dneska...

WjMRK2v_O8YHPJg2RlVYzotdGEnCXST6hl3saPmRXAEtbNEivXvVYugfsqH0q74tMTfKuU8.png
Grund - zelená EPIC, 4 USD! Tenhle balíček se jako první vyplatil. A 2x RARE, 2x Common... To je tak za 60 centů všechno. Ale ty první dva balíčky to teda nezaplatilo... Tak uvidím, co bude ve zbývajících 3 balíčcích.

image.png
Bojuju v Brawlu. Tohle je můj jediný vyhraný zápas z osmi. Ani tady jsem na první pohled neměl šanci. On měl napůl zlatou sestavu, já skoro nic. Ale někdy i já mívám štěstí. Jednou z osmi případů.

@cryptoinvestsvk @godfish @greenmask9 @ibelin @jedenjenda @kraki @krakonos @kreur @pavelsku @softa @tazi @timehacker @zirkonov @zirky @zeero220
0
0.000
5 comments
avatar

Congratulations @kraki! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You published more than 40 posts.
Your next target is to reach 50 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from day 18
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000