Další konec sezóny

avatar

image.png
Tentokrát jsem se rozhodl dívat se na celý svět, tedy i na Splinterlands, pozitivně. Srůstají mi nohy, už jsem druhý den bez prášků proti bolesti... Že jsme zase nedostali žádné pěkné kartičky? No, když nejde o život.

Už dva měsíce máme ve třídě (kam teď nechodím) ukrajinskou spolužačku. A ve Splinterlands opravdu nejde o život.
image.png
Pěkné kartičky... Co jsem dostali, je nám celkem k ničemu. Ale oba jsme dostali po jedné zlaté, táta dokonce zlatou rérku. Ta je za power 500.

Takže už můžeme poděkovat za všechny půjčené kartičky. Už nepotřebujeme. Můžete si od nás stahnout, kdo jste nám co půjčil. Jsme tam, kde být můžeme. Táta v Silver III a já v Bronze I.

Jestli někdo naopak kartičky potřebuje, už můžeme pomalu sami začít půjčovat.
image.png
A už třetí bitvu v nové sezóně za mě robot vyhrál! Tak přeji všem, kdo hrají Splinterlands v gildě #cesky, aby se jim vedlo ještě daleko lépe než nám!0
0
0.000
32 comments
avatar

Congratulations @kraki! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 2250 upvotes.
Your next target is to reach 2500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - May 1st 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Vivat robot.
Tuto sezónu se na mých účtech robot tedy vůbec nevyznamenal. Měl jsem snad nejhorší sezónu.
!WINE

0
0
0.000
avatar

My měli nejhorší sezónu minule. Uvidíme, co bude dál.

0
0
0.000