Další Brawl pryč


Celkem není o čem pást. Skončil další brawl. Jako vždycky, nevyhráli jsme. Ale dostali jsme každý 8 SPS a 323 merits. Takže si táta mohl koupit další balíček. A v tom balíčku... Nic úžasného, ale přeci něco.

Táta sestoupil do Bronze I. Věříme, že tam dostane víc karet než v Silver III. I tak bude pro nás současná sezóna tím nejhorším, co jsme zatím na Splinterlands zažili.

Mezi vítězstvími se občas vyskytnou i porážky. Co chtít od robota, který je zadarmo?

Ale pořád ještě dokáže vyhrát skoro 40% soubojů. Takže je daleko lepší než my, když hrajeme bez něj.0
0
0.000
9 comments
avatar

Congratulations @kraki! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You published more than 90 posts.
Your next target is to reach 100 posts.
You received more than 4000 upvotes.
Your next target is to reach 4250 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveBuzz World Cup Contest - Recap of Day 9
Hive Power Up Day - December 1st 2022
HiveBuzz World Cup Contest - Check your ranking
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000