کمک به یک فامیل که از مزار آمده و نان آور ندارد

اسلام علیکم دوست های عزیز امیدوار هستم که خوب باشین و صحت مند باشین.

امروز بنیاد خیریه یک فامیل را کمک کرد که از مزار
‌ آمده بود و نان خودره نداشد0
0
0.000
3 comments
avatar

Downvoted 100% due to this user's long history of abusing the Hive platform and spamming. Also due to the user thanking the user for supporting the user's own account. I guess because @hakeemshah96 is the only one on Earth amused by the stupid copy-paste spam replies.

0
0
0.000