توزیع گوشت گوسفند از طرف بنیاد خیریه صالح

اسلام علیکم دوست های عزیز امیدوار هستم که خوب ‌
‌ باشین و صحت مند باشین

امروز بنیاد خیریه به نیاز مندان گوشت گوسفند را توضیح کرد و برای آن ها پول نقدی هم ارایه شد0
0
0.000
0 comments