کمک باز سازی مکلن برای عبادت توسط هموطنان عزیز ما

🔵 مرحله پنجم ساخت و مرمت خانه های یتیمان و مستمندان در قندهار و لشکرگاه

🔷 در راستای اهداف ارزشمند بنیاد خیریه کرامت،از چند ماه قبل کار ساخت و مرمت خانه های یتیمان و نیازمندان آغاز شده است.
این اقدامات شامل ساخت اتاق، آشپزخانه، حمام و دستشویی در منازل محقر خانواده های


Posted Using Aeneas.Blog


Posted Using Aeneas.Blog0
0
0.000
1 comments
avatar

Downvoted 100% due to this user's long history of abusing the Hive platform and spamming.

0
0
0.000