کمک به یک فامیل که از مزار آمده و نان آور ندارد

اسلام علیکم دوست های عزیز امیدوار هستم که خوب باشین و صحت مند باشین.

امروز بنیاد خیریه یک فامیل را کمک کرد که از مزار
‌ آمده بود و نان خودره نداشد0
0
0.000
0 comments