بنیاد خیریه صالح برای مرد م بیچاره امروز اوتل پمپ را را فعال ساخت

اسلام علیکم دوست های عزیز امیدوار هستم که خوب ‌
‌ باشین و صحت مند باشین

امروز بنیاد خیریه صالح در قریه رفت و برای اون ها کمک کرد و یک اوتل پمپ که مشکلات بزرگ ان ها که
آب داشتند حل شد0
0
0.000
0 comments