این خانم دگه گدای نمیکند چون بنیاد خیریه صالح این را حمایت میکند

اسلام علیکم دوست های عزیز و تمام مردم افغانستان امیدوار هستم که خوب باشین

امروز بنیاد خیریه صالح در یک خانه رفت که کمک یک مادر را کرد که توان نان خورد خود را نداشت و بنیاد خیریه صالح این مادر را بعداز ان کمک میکند0
0
0.000
0 comments