Czechoslovak Commemorative Coins 1945 - 1953

In 1945, the Nazi occupation of my country ended. And with freedom came a new currency. In 1948, the Communists seized power in a coup d'état. They managed our economy so disastrously that "monetary reform" came in 1953.

Which was the cancellation of the existing currency and the introduction of a new currency. The population was robbed of about 60% of its purchasing power.

During the years 1947 to 1951, 8 types of commemorative coins were minted. Three fiftycrowns and five onehundred crowns. I introduced all of them one by one, today I have the last one left.

"Thirty years of the existence of the Communist Party of Czechoslovakia", 1 million pieces minted, silver, weight 14 g, fineness 500/1000.

This tag is about stacking... I have 22 of these coins at home. Total 272 g of metal. Half of it is silver, 136 g. Just over four ounces... That's not much.

Fortunately, I have other silver and gold coins at home that I can show here, quite a few kilograms...

Československé pamětní mince 1945 - 1953

V roce 1945 skončila nacistická okupace naší země. A se svobodou přišla i nová měna. V roce 1948 uchvátili státním převratem moc komunisté. Ti spravovali naše hospodářství tak katastrofálně, že v roce 1953 přišla "měnová reforma".

Což bylo zrušení platnosti dosavadní měny a zavedení měny nové. Obyvatelstvo bylo okradeno asi o 60% své kupní síly.

Během let 1947 až 1951 bylo postupně vyraženo 8 typů pamětních mincí. Tři padesátikoruny a pět stokorun. Postupně jsem všechny představil, dnes mi zbývá poslední.

Třicet let komunistické strany Československa, ražen 1 milion kusů, stříbro, váha 14 g, ryzost 500/1000.

Tento tag je ale o stackování... Mám doma 22 těchto mincí. Celkem 272 g kovu. Polovina z toho je stříbrná, 136g. Něco málo přes čtyři unce... To není mnoho.

Naštěstí mám doma i další stříbrné a zlaté mince, o které se zde mohu "podělit", a to pěkných pár kilogramů.0
0
0.000
6 comments
avatar

!PGM

0
0
0.000
avatar

Sent 0.1 PGM - 0.1 LVL- 1 STARBITS - 0.05 DEC - 15 SBT - 0.1 THG - tokens to @timehacker

remaining commands 1

BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!

The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]

5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!

image.png
Discord image.png

Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP

Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide

I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444


0
0
0.000