My Actifit Report Card: July 24 2022

avatar

Tak nám Terezka omarodila. Dostává čípky na horečku. Chudák nemá ani sílu si hrát. Doufejme, že bude brzy fit, dítě naše milované.
Když nepočítám krátký nákup rohlíků, tak jsem s ní byl dnes celý den doma. Ženuška o ní vzorně pečuje.

Na obrázku je starý dobrý manuální soustruh v pracovní dílně. Tátovi by se nelíbilo, jak není očištěný od špon...


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


24/07/2022
1700
Daily Activity, Walking
Height
175 cm
Weight
75 kg
Body Fat
%
Waist
cm
Thighs
cm
Chest
cm0
0
0.000
8 comments
avatar

Terezke prajem skoré uzdravenie.
A pekné mašinky to sú :) Aj keď presnosťou už dnes asi nebudú patriť medzi najlepšie...

!PGM

0
0
0.000
avatar

Sent 0.1 PGM - 0.1 LVL- 1 STARBITS - 0.05 DEC - 15 SBT tokens to @jjprac

remaining commands 0

BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!

The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-2.5 BUDS-0.01 MOTA-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]

5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!

image.png
Discord image.png

Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP

Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide

I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444


0
0
0.000
avatar

Congratulations @jjprac! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

0
0
0.000
avatar

Nemoc, to je u malých dětí hned... A jak rychle přijde, tak rychle odejde. Přeju brzké uzdravení.

0
0
0.000
avatar

Díky, už to vypadá dobře.

!PGM

0
0
0.000
avatar

Sent 0.1 PGM - 0.1 LVL- 1 STARBITS - 0.05 DEC - 15 SBT tokens to @krakonos

remaining commands 2

BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!

The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-2.5 BUDS-0.01 MOTA-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]

5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!

image.png
Discord image.png

Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP

Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide

I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444


0
0
0.000